หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
 
 
นายมานิตย์ รัตนมณีพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9/62 [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 44 
 
ขอเชิญประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 [ 12 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 50 
 
ขเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 12 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 38 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 ก.ค.-ก.ย.62 [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
 
รับรองการจัดทำบัญชีระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) [ 12 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 39 
 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบประเมินระดับความเข้าใจในแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจำทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 [ 11 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 75 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ งวด ที่ 2 [ 9 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 106 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส 4 เพิ่มเติม [ 9 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 77 
 
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas ขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้ [ 9 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 102 
 
การรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยเเละผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 9 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 78 
 
การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 98 คน ด่วนที่สุด [ 9 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 95 
 
การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (นิติกรรมที่ดิน ส.ค.62) [ 9 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 119 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ [ 9 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 74 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น [ 9 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 98 
 
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 81 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 123 
 
โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 [ 9 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 88 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 424
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.ลานสัก
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สายตรงปลัด
โทร : 089-703-7534
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-887-6321 ,
056-537-134
นายมานิตย์ รัตนมณีพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
 
 
 
 
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทรศัพท์ : 056-537-134 โทรสาร : 056-537-134 ต่อ 15
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
จำนวนผู้เข้าชม 2,240,717 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com