หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
 
 
นายมานิตย์ รัตนมณีพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งเลื่อนการประชุมเพื่อเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 87 
การเลือกผู้เเทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 7 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 106 
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 232 
ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้นิสิตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนนาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น  [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 60 
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) (ด่วนที่สุด) [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 97 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกาาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 73 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 64 
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 79 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิฯ เดือนพฤศจิกายน 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 73 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 75 
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉ.2) พ.ศ. 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 89 
แจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างฯ (ด่วนที่สุด) [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 77 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 532
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.ลานสัก
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สายตรงปลัด
โทร : 089-703-7534
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-887-6321 ,
056-537-134
นายมานิตย์ รัตนมณีพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทรศัพท์ : 056-537-134 โทรสาร : 056-537-134 ต่อ 15
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
จำนวนผู้เข้าชม 4,491,954 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com