หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
 
 
...........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ไทยเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระยาพายเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดป่าแดนนาบุญ หมู่ที่ 2 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 0.2500 กิโลเมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๘-๐๐๐๖ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประสานสุข เชื่อมต่อ บ้านเพชรน้ำผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ยาว 230 ม.ความหนา 0.15 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสวัสดิ์ เชื่อมต่อ กลุ่มบ้านสุรินทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ยาว 230 ม.ความหนา 0.15 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมอหย่ง ถึง คสล.สาย ร.ร.บ้านเพชรน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ยาว 230 ม.ความหนา 0.15 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนประถมบ้านร่องตาที หมู่ที่ 6 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ยาว 230 ม.ความหนา 0.15 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงรับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือการรับตรวจนิเทศงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๓๖ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ ๒๓๓๕ อน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.๔๒-o๑๖ สายหลังเขาพระยาพายเรือ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๘o เมตร หนา o.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ o.๕o เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,o๘o ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีคัดเลือก [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.42-024 สายบ้านนายสุเทพ เจนเขตรการณ์ ถึง บ้านนางมลทิน ธสุทัย หมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีคัดเลือก [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.42-029 สายบ้านนายนัสธรี ระกำ ถึง บ้านนายผวน พูลศรี หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 970 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,880 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีคัดเลือก [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดป่าแดนนาบุญ หมู่ที่ 2 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 0.2500 กิโลเมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.ลานสัก
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
สายตรงปลัด
โทร : 089-703-7534
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-537-134
..........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทรศัพท์ : 056-537-134 โทรสาร : 056-537-134 ต่อ 15
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
จำนวนผู้เข้าชม 11,571,492 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com