หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
 
 
นายมานิตย์ รัตนมณีพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.42-010 สายบ้านนายนอบ นาคสวัสดิ์ ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าอ้อ หมู่ที่ 4 บ้านเขาดินเหนือ ตำบลลานสัก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร [ 13 ม.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ากระท้อน หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ ลาดนางบ้านประสารสุข หมู่ที่ 11 ช่วง กม.0+195 ถึง 1+495 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้งาน คสล. ไม่ย้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร [ 13 ม.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.42-010 สายบ้านนายนอบ นาคสวัสดิ์ ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าอ้อ หมู่ที่ 4 บ้านเขาดินเหนือ ตำบลลานสัก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร [ 13 ม.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ากระท้อน หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ ลาดนางบ้านประสารสุข หมู่ที่ 11 ช่วง กม.0+195 ถึง 1+495 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้งาน คสล. ไม่ย้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร [ 13 ม.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.42-010 สายบ้านนายนอบ นาคสวัสดิ์ ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าอ้อ หมู่ที่ 4 บ้านเขาดินเหนือ ตำบลลานสัก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร [ 13 ม.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ากระท้อน หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ ลาดนางบ้านประสารสุข หมู่ที่ 11 ช่วง กม.0+195 ถึง 1+495 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้งาน คสล. ไม่ย้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร [ 13 ม.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.42-010 สายบ้านนายนอบ นาคสวัสดิ์ ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าอ้อ หมู่ที่ 4 บ้านเขาดินเหนือ ตำบลลานสัก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร [ 13 ม.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ากระท้อน หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ ลาดนางบ้านประสารสุข หมู่ที่ 11 ช่วง กม.0+195 ถึง 1+495 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้งาน คสล. ไม่ย้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร [ 13 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านร่องตาที-บ้านเนินมะค่า(ช่วงบ้านใหม่ไทยอีสาน) หมู่ที่ 7กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ บริเวณที่ทำการ อบต.ลานสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ บริเวณที่ทำการ อบต.ลานสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หมู่บ้านร่องตาที หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หมู่บ้านร่องตาที หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบึงพุหล่ม หมู่ที่ 2 บ้านพุหล่ม กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,300 ม. หนา 0.15 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบึงพุหล่ม หมู่ที่ 2 บ้านพุหล่ม กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,300 ม. หนา 0.15 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ม.ค. 2564 ]จ้างงานติดตั้งเหล้กดัดผนังอาคาร ศพด.บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงระบบประปา(ติดตั้งถังกรองน้ำ) ใช้งานบริเวณที่ทำการ อบต.ลานสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ไทยเจริญ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ธ.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ไทยเจริญ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.ลานสัก
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
สายตรงปลัด
โทร : 089-703-7534
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-887-6321 ,
056-537-134
นายมานิตย์ รัตนมณีพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทรศัพท์ : 056-537-134 โทรสาร : 056-537-134 ต่อ 15
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
จำนวนผู้เข้าชม 4,483,156 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com