ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ลานสัก
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 8 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256389,94293,70690,39723,631--------297,676
256216,98182,55974,68169,65062,231115,83979,15171,44663,35562,09964,03770,105832,134
256147,27039,72172,12346,79257,34162,05052,53150,91435,78448,92136,52726,767576,741
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,765,601
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2555
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี