ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ลานสัก
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 18 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256216,98182,55974,68169,65062,231115,83979,15171,44663,35562,09946,400-744,392
256147,27039,72172,12346,79257,34162,05052,53150,91435,78448,92136,52726,767576,741
256021,70133,78547,66636,61152,69954,70056,35349,84550,70144,62646,98652,745548,418
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,380,183
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2555
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี