หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
 
 
...........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
   
อาชีพของประชากร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก เรียงลำดับการประกอบอาชีพจากมากไปถึงน้อยสุด ดังนี้

เกษตรกรรม คือ ทำไร่ ทำนา ทำสวน

ค้าขาย

รับราชการ

อื่น ๆ
 
ภูมิประเทศ
 
 

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำนา และเพาะปลูก
ภูมิอากาศ
 
 

อากาศไม่ร้อน หรือแห้งจนเกินไปในฤดูร้อน ฤดูหนาวอากาศเย็นปกติ และในฤดูฝนมีฝนตกค่อนข้างชุก
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
ตำบลลานสัก มีวัด ทั้งหมด 8 แห่ง ได้แก่

วัดพรมประทานพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดป่าแดนนาบุญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดเพชรน้ำผึ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดเขาดินเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดเขาพระยาพายเรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดวิหารธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดใหม่ไทยอีสาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดป่าสัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
สำนักสงฆ์ 2 แห่ง ได้แก่

สำนักสงฆ์ป่าช้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

สำนักสงฆ์บ้านประสานสุข ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
การศึกษาในตำบล
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระยาพายเรือ หมู่ที่ 5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดินเหนือ หมู่ที่ 4
โรงเรียน ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3

โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม หมู่ที่ 5

โรงเรียนบ้านร่องตาที หมู่ที่ 6

โรงเรียนร่องตาทีวิทยา หมู่ที่ 10
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องตาที 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
ความปลอดภัยในตำบล
 
 

ศูนย์ อปพร.อบต.ลานสัก      

รถบรรทุกน้ำ จำนวน 6,000 ลิตร
    จำนวน 1 คัน

รถกระบะ จำนวน 8 คัน
 
การคมนาคม
 
 
ตำบลลานสักมีเส้นทางติดต่อกับที่ว่าการอำเภอ จำนวน 3 เส้นทางซึ่งระยะทางจาก องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ประมาณ 5 กิโลเมตร

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 เป็นถนนลาดยางหลัก

ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน

ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
แหล่งน้ำ
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

บึง หนองน้ำ จำนวน 2 แห่ง

ลำคลอง จำนวน 5 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อน้ำตื้น จำนวน 154 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 77 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
 

หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 11 หมู่บ้าน
ประปาในตำบล
 
 

ประชาชนในตำบลมีน้ำประปาใช้กันอย่างทั่วถึง ทุกหมู่บ้าน
 
การสื่อสารในตำบล
 
 

ตู้บริการโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 3 แห่ง
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
 

สถานที่รับซื้อพืชไร่ จำนวน 7 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง

โรงสี จำนวน 4 แห่ง
 
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
 
   

ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ทำการเกษตรมีจำนวนมาก ซึ่งสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก

ตลาดแรงงาน มีจำนวนมาก

มีการจัดตั้งกลุ่มมวลชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ หลากหลาย เช่นกลุ่มรากไม้ กลุ่มทอผ้า กลุ่มเกษตร กลุ่มทอเสื่อ ฯลฯ สามารถรองรับการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นชุมชนกึ่งเมือง กึ่งชนบท เหมาะที่จะเป็นแหล่งธุรกิจการค้าและบริการ

มีสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล เหมาะแก่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในตำบล

ศูนย์ อปพร. มีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อม ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทรศัพท์ : 056-537-134 โทรสาร : 056-537-134 ต่อ 15
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
จำนวนผู้เข้าชม 12,882,706 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com