<< องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสักร่วมกับโรงพยาบาลลานสัก  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสักร่วมกับโรงพยาบาลลานสัก ดำเนินการนิเทศติดตามงานตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ตำบลลานสัก ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 09.13 น. โดย คุณ วิยะดา เอี่ยมโอษฐ

ผู้เข้าชม 66 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย