<< องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสักจัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ครั้งที่ 1/ 2561  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสักจัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ครั้งที่ 1/ 2561 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 09.12 น. โดย คุณ วิยะดา เอี่ยมโอษฐ

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย